Sunday, 31 May 2015

Giới thiệu về Megatypers

07:31 No comments


1. Trang chủ : Megatypers.com
Ưu điểm: Giá cao, gõ không cần phân biệt hoa thường.
Nhược điểm: Load chậm, dễ khóa tài khoản


2. Giờ làm việc và giá thanh toán.
Bảng giá  số tiền / 1000 mã captcha gõ đúng.
 
 Giờ Server Megatyper chạy chậm hơn giờ Việt Nam 11 giờ.
Megatyper sẽ tự kiểm tra tài khoản nào đủ 3$ trước thứ hai sẽ được thanh toán. Nếu không đủ 3$ sẽ được cộng dồn sang tuần tiếp theo.
Thanh toán qua: Western Union, Paypal, Perfect Money
3. Cách làm việc
- Gõ trực tiếp trên trang chủ Megatypers.com hoặc liên hệ nhận phần mềm Xiao, Asian để gõ.
- Gõ không cần phân biệt hoa thường.
- Không gõ ký tự đặc biệt.
- Gặp hình ảnh thì gõ tiếng anh, VD: hình con mèo gõ “cat”, con chó gõ “dog”,…
- Code nào không nhìn thấy thì nhấn nút “ESC” để bỏ qua.
 Hướng dẫn làm việc từ trang chủ

4. Kiểm tra sản lượng.
Vào trang chủ Megatypers.com
Đăng nhập từng tài khoản được cấp để xem sản lượng.
Chọn Profile and payment
- Mục Balance: khi đủ 3$ trước thứ 2 sẽ được Mega thanh toán.
- Mục current rate: giá hiện tại cho 1000 mã nhập đúng.

0 comments:

Post a Comment