Showing posts with label lách bản quyền youtube. Show all posts
Showing posts with label lách bản quyền youtube. Show all posts

Monday, 8 June 2015

[Youtube] Hướng dẫn lách bản quyền video youtube

22:06 No comments

Sao một thời gian chơi youtube thì mình rút ra một số kinh nghiệm muốn chia sẻ với anh em.
lách hình ảnh youtube

I/ Đối với Video Phim.
* Lách hình ảnh:
– Hầu hết là lách hình ảnh là chính ( Cái này hầu hết các bạn có thể làm được )
– Để lách được hình ảnh các bạn xem vài Ví dụ ở đây: