Showing posts with label Đăng ký Quiz. Show all posts
Showing posts with label Đăng ký Quiz. Show all posts

Monday, 8 June 2015

[Youtube] Hướng dẫn đăng ký Network Quiz để kiếm tiền Youtube

21:22 No comments


Trước tiên mình nói sơ qua tại sao phải vào net kiếm được tiền youtube cho newbie.
Để nhận được tiền từ youtube bạn phải kết nối tài khoản youtube của bạn với google adsense (GA hay gọi là GÀ) hoặc vào một net nào đó (Như quiz group) để nó thống kê tiền cho bạn và trả theo phương thức thanh toán bạn chọn). Lưu ý nếu không kết nối thì dù bạn bật kiếm tiền cũng ko nhận được đồng nào nhé.