Showing posts with label việc làm online. Show all posts
Showing posts with label việc làm online. Show all posts

Wednesday, 17 June 2015

3 Website việc làm trực tuyến Parttime nên tìm hiểu

21:41 No comments

1/ Freelancers.com.vn (thoạt nhìn thì giống trang của nước ngoài, nhưng đây là trang Việt Nam ăn theo, thanh toán qua các công ngân hàng tại Việt Nam)


Nếu bạn là 1 dân IT tốt về lập trình website như PHP, ASP, chỉnh sửa phát triển code thì việc kiếm cho mình hàng tháng từ 10 - 15 triệu đồng là bình thường.