Showing posts with label thủ thuật android. Show all posts
Showing posts with label thủ thuật android. Show all posts

Tuesday, 27 October 2015

Một số thủ thuật sửa lỗi khi làm offer Android

17:09 No comments- LỖI COUNTRY ( THIS OFFER IS NOT AVAILABLE IN YOUR COUNTRY ) :

Nếu ko biết dùng proxifier vui lòng google tìm hiểu !
Đầu tiên , bật proxifier lên -> click vào cái nút Proxification Rules ( màu vàng vàng có hình thánh chỉ ấy , tìm ko thấy thì tắt máy ngủ đi ) -> bỏ chọn dấu tick ở mục Store ( tức là nó đang chọn thì mình ko chọn nữa , và nếu bị lỗi country thì 100% là nó đang chọn ) -> vào Bluestacks -> Wipe Google Play Store -> fake ip và click lại con off , tới đoạn load vào CH PLAY nó sẽ load rất lâu vì nó đang nhận lại ip FAKE chứ ko phải ip VIET NAM -> click Accept và 99% con off sẽ ko báo lỗi COUNTRY nữa -> quay lại Proxifier và tick chọn lại ở mục Store để download ko cần tắt proxifier !