Sunday, 31 May 2015

Giới thiệu về Fasttyper

07:24 No comments

1. Trang chủ : Fasttypers.org

Ưu điểm: Giá cao.
Nhược điểm: Load nhanh vào 1 số giờ cụ thể, code khó-dài,


2. Giờ làm việc và giá thanh toán.
Bảng giá  số tiền / 1000 mã captcha gõ đúng.
 
Giờ Fasttyper chạy chậm hơn giờ ViệtNam 2 giờ.
Fasttyper sẽ tự kiểm tra và thanh toán vào 24h:00 thứ 3 hàng tuần. 
Thanh toán qua: Perfect Money
3. Cách làm việc
- Gõ phân biệt hoa thường.
- Gõ ký tự đặc biệt.
- Code nào không nhìn thấy thì nhấn nút “UnKnown” để bỏ qua.
- Gặp code lạ VD: Pepar, Cta, Dgo…. gõ lại cho có nghĩa: Paper, Cat, Dog.
- Gặp code là số tiếng anh: One, Two, Three…. gõ số tương ứng: 1, 2, 3
 Hướng dẫn làm việc từ trang chủ

 
Gõ sai nhiều lần tài khoản của bạn sẽ bị “Fire” (bị khóa)
 4. Phần mềm hỗ trợ
Hiện nay Fasttyper chỉ cho phép làm trên trang chủ http://fasttypers.org/Login.aspx
5. Kiểm tra sản lượng.
Đăng nhập tài khoản được cấp để xem sản lượng.
 
- Chọn Earning stat để xem kết quả làm việc.
- From date: ngày bắt đầu muốn xem (năm/tháng/ngày)
- to date: ngày kết thúc (năm/tháng/ngày). 
Chọn View để xem.
VD:
Bạn sẽ thấy được kết quả làm việc theo từng ngày và từng giờ cụ thể.
Earned: số tiền bạn sẽ nhận được.
Export to Excel: cho phép xuất ra file excel để lưu lại trên máy tính. 
Lưu ý: trước khi đóng trình duyệt nhớ thoát khỏi tài khoản bằng cách nhấn vào “Logout“. ở trên cùng.

0 comments:

Post a Comment