Showing posts with label Gogetsome. Show all posts
Showing posts with label Gogetsome. Show all posts

Sunday, 31 May 2015

Giới thiệu về Gogetsome

07:54 1 comment
 1. Trang chủ : Gogetsome.net
Ưu điểm: Load nhanh, code ngắn – dễ nhìn, giá theo level không theo mốc thời gian.
Nhược điểm: Giá thấp, hay bị overload khi server quá tải.