Showing posts with label xem quảng cáo kiếm tiền. Show all posts
Showing posts with label xem quảng cáo kiếm tiền. Show all posts

Friday, 3 July 2015

[PTC] Trafficmonsoon - kiếm tiền bằng cách click và xem quảng cáo

01:48 No comments

Trafficmonsoon đang được đánh giá là site PTC miễn phí đáng chơi nhất hiện nay. Trafficmonsoon (TMS) là 1 site PTC tuy mới ra đời nhưng rất uy tín trong việc thanh toán tiền cho các thành viên. Bạn có thể click quảng cáo (Ads) miễn phí mỗi ngày mà không cần phải đầu tư. Giá trị ads mỗi ngày có thể lên đến 0.2$. TMS thanh toán qua Paypal và Payza với minpay là 2$.